GALÉRIA
Renovačné práce v rezidencii gréckeho veľvyslanca v Prahe

Firma Alasia bola opakovane vybraná veľvyslancami Grécka, pôsobiacimi v ČR za posledných 15 rokov, ako exkluzívny zhotoviteľ rekonštrukčných prác a údržby nielen objektu rezidencie veľvyslanca, ale aj objektu Veľvyslanectva Gréckej republiky v ČR.

Rozhodujúcimi dôvodmi pre výber firmy Alasia boli a sú dôvera, do ktorej naša spoločnosť investuje, a vysoká profesionalita, ktorú sme preukázali pri riešení každého požiadavku tak v komplexnosti ako aj v objemu prác.

Predmetom najnovších zákaziek boli napr. obnova drevených okien, rekonštrukcia strechy a generálna rekonštrukcia hlavnej kuchyne v rezidencii veľvyslanca v Prahe.

« späť do Galérie